Търговия с електрическа енергия

Игри

Информация за страница Търговия с електрическа енергия

   Търговия с електрическа енергия е сфера, която непрекъснато и постоянно търпи изменения. Също така тя се състои от спазването на редица процедури и правила, които в даден момент подлежат на промяна. От това със сигурност се интересуват всички онези, които са пряко свързани с електричеството, като в това число не влизат единствено представителите на индустриални и търговски дружества. Не по-малка е нуждата от енергия и на обикновените потребители, благодарение на която те покриват естествените си нужди от бита и ежедневието. Комисията за енергийно и водно регулиране или просто КЕВР е по принцип институцията, в чиито пълномощия влиза променянето на споменатите вече правила. Преди кратък период от време измененията в тези правила бяха качени на официалната интернет страница на компанията, като по своята същност тази разработка представлява проект.Поправките се налагат, защото това е единственият възможен начин да се отвори пътят към либерализирането на свободния пазар на енергия.

    Очаква се в най-скоро време на въпросния пазар да излязат и обикновените потребители, които ще имат някои ключови правомощия.Те са пряко свързани с търговия с електрическа енергия и в частност засягат избора на търговец. Ето защо този проект е от жизнено важно значение за всички – той регламентира правилата, които ни позволяват да се включим на свободния пазар. Операторът и участниците на този борсов пазар имат определени права и задължения, които на всяка цена трябва да спазват стриктно и акуратно. Те са надлежно указани в проекта, така че има огромна вероятност в близкото бъдеще страницата на КЕВР да е масово посещавана по всяко време на деня. Измененията в Закона за енергетиката, по-известен само като ЗЕ, също са регламентирани в разработката. Тези изменения настъпиха наскоро и затова проектът съдържа редица клаузи и разпоредби, които касаят прякото участие на производителите на енергия от типа електрическа от възобновяеми източници и високо ефективно комбинирано  произвеждане на топлинна и електрическа енергия на свободния пазар. Не на последно по важност място експертите и анализаторите обръщат внимание и на още една особеност, съдържаща се в новия проект. Тя е свързана с прецизната и ясна регламентация на търговските участници, които плащат цена за „задължение към обществото”

    Съгласно приетите изменения в Закона за енергетиката от възобновяеми източници и в Закона за количество електрическа енергия, произведената топлинна енергия по високо ефективен начин може да се продава на свободния пазар. От това логично се налага заключението, че правилата за търговия с електрическа енергия следва да се регламентират по реда и условията за участие на пазара на производителите на енергия. Търговските участници определено са тези, които имат най-голяма полза от въвеждането на такъв своеобразен борсов пазар. Предстои сега само да се види дали евентуално в по-близко или далечно бъдеще правилата ще се окажат толкова ефикасни, колкото претендират да бъдат. За промяна на правилата в проекта се заговори още през октомври 2015-та, а с настъпването на новата година темата отново стана актуална сред хората от страната. Нуждата от качествена енергия по всяко време е належаща в различни сфери, включително и във водещите промишлени и индустриални отрасли.

eXTReMe Tracker